ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Finsk skola

politikPosted by ivan Sun, July 14, 2013 17:36:48

I dag kunde man läsa på SVT text att” sju av tio skolor brister i att snabbt utreda elever med särskilda behov och ge dem stöd.” Skolinspektioner tror att det bristande stödet är orsaken till de stora skillnaderna mellan olika skolors resultat.

I ett annat pressmeddelande av Skolverket från är 2009 kan jag läsa att det tas ”för liten hänsyn till elevers behov när pengarna ska fördelas till skolan.” En annan viktig faktor enligt Skolverket är att kommunerna är för försiktiga med att fördela olika mycket resurser mellan skolor som har olika sociala förutsättningar. I stället vill man gärna tala om en ”rättvis fördelning mellan skolorna.” Trots att många kommuner runt om landet har satsat fler lärarresurser till skolor med låg utbildningsnivå hos föräldrar och en högre andel elever födda utomlands, nådde färre eleven målen än skolor med lägre lärartäthet. Detta kan tolkas, enligt Skolverket, att dessa skolor inte har kompenserats tillräckligt mycket.

I sitt anförande i Almedalen har Stefan Löfven satt fokus på skolan och utbildning. Socialdemokraternas förslag är att man-mycket riktigt- gör tidiga insatser i skolan så att alla elever kan hänga med och få den hjälp de behöver. Han presenterade också ett startpaket med sju tidiga åtgärder inom skolan; mindre klasser, 1000 fler speciallärare och specialpedagoger, läxhjälp till alla barn och ”stärka skolor med tuffa förutsättningar” bl.a.

Den här regeringen har däremot gjort precis tvärtom. Genom att har lindat in skolans verksamhet i fina pedagogiska termer och infört något så fint som ”inkludering” och inkluderande skola, har man skurit ner på antal special- och resurslärare och ökat antal elever per varje klass. I stället för läxhjälp till alla barn har regeringen fattat beslut om att den kan innefattas av rutavdrag så att föräldrar som har råd med det kan få hjälp, medan föräldrar som inte har det blir utan. Därmed ökar ytterligare klassklyftorna i samhället. Dessutom har man ökat arbetsbörda för lärarna så att de måste ägna större delen av sin arbetstid att dokumentera än att ägna sig åt pedagogiskt arbete i stället. Inte undra på att kunskapsresultaten har sjunkit. Tanken med inkluderande skola är alltså att varje elev ska tillhöra egen klass eller grupp utan att behöva gå ifrån någon annanstans. Tanken är god men då måste man minska antal elever i klasser eller sätta till fler lärarresurser så att varje elev få den hjälp han eller hon behöver. Skolverkets och Skolinspektionsrapporter visar tyvärr motsatsen och att inkludering inte var så väl genomtänkt trots allt.

Ett annat intressant resonemang i Stefans Löfvens tal var jämförelsen med den finska skolan. Finland är värdsledande i kunskapsresultaten. Ligger tvåa efter Sydkorea. Det finns mycket att lära ifrån. Vad är då som Finland gör som inte vi gjorde? Man skulle lite elakt säga att de inte gjorde samma misstag som vi. Här kommer några viktiga punkter som gör den finska skolan så framgångsrikt:

· Man har tydliga timplaner och fastställd undervisningsskyldighet

· Statlig fastställda löner (en finsk lärare har förutom en högre lön en hög status)

· Lönerna är inte prestationsbaserade

· En skola där alla barn har samma chans att komma vidare

· Inga nationella prov

· Bestämda mål

· En sammanhållen skola där alla skolor är bra

Författaren till boken ”Finnish lessons”, Pasi Sahlberg sammanfattar: ”vi har bra lärare som vi litar på.”


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.