ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Med kunskapen som instrument

politikPosted by ivan Tue, July 02, 2013 15:27:03

Lite till om ideologin. Alla partier i Sverige,som Olof Palme sa en gång, har vissa värderingar som grund för sin politik.Vid behandling av olika politiska frågor-både på lokal, regional eller på riksnivå, återkommer dessa värderingar med " sådan konsekvens att man kan tala om en ideologi,en åskådning."

Men dagens moderna politiker kör sällan fast i sin "gamla" ideologi utan är beredda att ändra sina politiska metoder för att kunna fatta rätt beslut. Varför? Många skulle säga:"Man måste ju kompromissa och mötas på halva vägen." Nej, det handlar inte om det, utan om att dagens politiker har lärt sig att enbart av en"fördjupat kunskap av verkligheten"som man kan fatta rätta beslut." På så sätt har det skett en utjämning ...men det betyder inte alls att värderingarna och ideologierna har spelat ut sin roll som drivkraft..." Och att citera Olof Palme:"Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft."

Citaten är hämtade ur Boken om Olof Palme och ur radiodebatten med Herbert Tingsten 1961


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.