ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Politik är att vilja något

politikPosted by ivan Wed, August 07, 2013 13:04:14

Om Socialdemokraterna ska kunna behålla majoriteten inom Åstorps kommun och vinna valet 2014, måste man mycket mer än hittills verka mitt i den verklighet där människor lever och arbetar. Vi måste vara lyhörda för vad väljarna tycker och vill förändra. Jag menar inte att vi ska vara populistiska, men utifrån vår egen ideologi och övertygelse fatta de beslut som är bäst för vår kommun och invånarna och sedan motivera detta för dem på bästa möjliga pedagogiska sätt.

Trots krisen bör man satsa på de områden som mest behövs och är viktiga för kommunens överlevnad. Jag är väl medveten om att Åstorps kommun kommer förr eller senare att gå samman med andra kommuner eller andra verksamhetsområden för att kunna överleva och spara, men trots detta måste man satsa på områden som är nära oss och berör de flesta invånare inom Åstorps kommun.

Jag tänker då i första hand på utbildning(skola), bekämpa arbetslöshet, vård och omsorg, bostäder, göra kommunen mer attraktiv för små företagare och investerare och trots krisen-satsa på miljön. Vi måste också arbeta aktivt för att informera och bekämpa nationalism, rasism och diskriminering. Men för att uppnå dessa mål måste man vara ute bland väljarna och framför allt inte tänka enbart på åtstramningarna utan satsa på rätt sätt så det kan löna sig på långt sikt. Framför allt ska man lyssna på invånarna.

”Ty politik-kamrater- det är att vilja något”(Olof Palme-SSU- Kongressen 1964)