ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Kommentar till föregående inlägg

politikPosted by ivan Wed, July 17, 2013 09:11:45

Kan inte låta bli att ytterligare kommentera artikeln i HD från den 14 juli och uttalande från chefen för bildningsförvaltningen. Artikeln handlar alltså om resursfördelning till Åstorps skolor. Hon säger att: ”Det som är avgörande (syftar på resursfördelningen) är föräldrarnas utbildningsnivå. Vi har utgått från Salsaberäkningarna(se mitt föregående inlägg) ” Det som är intressant är att ingen av bakgrundsfaktorerna i Salsamodellen är avgörande för bedömning och än mindre är den tänkt att ligga till grund för resursfördelning till skolorna. Om man googla på Skoverkets hemsidor kan man, hör och häpna, läsa följande” Salsa är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen.”

Genom att sätta betygsresultat i relation till ett antal bakgrundsfaktorer som jag skrev om i mitt föregående inlägg, kan man jämföra de olika skolornas resultat. I slutet av Skolverkets beskrivning av Salsa, kan man läsa följande: ”Salsa ska inte användas för rangordning av skolor…”

Salsa är alltså tänkt att jämföra betygen i årskurs 9(ingenting annat) och inte som förvaltningschefen säger till resursfördelning till skolorna.

Jag förstår att det kan kännas tryggt och bekvämt att har en struktur, en mall eller klara direktiv från Skolverket att utgå ifrån men man ska inte hänvisa till något som inte existerar. Det enda vi måste förhålla oss till vid resursfördelning är den nya Skollagen. Nog om Salsa för denna gång. Nu tar jag en kort semester. Glad sommar på Er!