ivans.s-markt.se

ivans.s-markt.se

Om bloggen

Mina tankar om ideologi och politik

Salsa

politikPosted by ivan Mon, July 15, 2013 10:47:25

I går skrev jag om skolor som brister i att i god tid ge elever med särskilda behov stöd, samt om den finska skolan. När jag satte mig på kvällen för att läsa HD på Netet kunde jag hitta en artikel om den ”nya" resursfördelningen till skolorna som ska införas i Åstorp i höst. I ett uttalande från Annika Hoppe, chefen för bildningsförvaltningen i Åstorp, nämns Salsamodellen som utgångspunkt för resursfördelning till skolorna i Åstorp.

Att jag skrev ordet ”nya” med citationstecken beror på att Salsamodellen har använts i åtminstone par år. Dessutom har Salsamodellen redan hunnit få mycket kritik från olika politiska håll och kommuner runt om i Sverige. Skolverket vill själv skrota modellen helt. Vad är då anledningen till det? Jo, i stället för att utgå från de faktiska provresultaten utgår man från att skolor där majoriteten är pojkar, invandrare och familjer med låg utbildningsnivå kommer att prestera sämre. Därmed är förväntningarna på dessa barn inte lika höga som på barn med god socioekonomisk bakgrund. Många forskare är övertygade att modellen kan rent av skada skolan och skapa en negativ förväntningseffekt. Dessutom handlar det hela om människosynen eftersom man utgår från etnicitet och ekonomisk bakgrund. En människosyn som inte hör till i en socialdemokratisk politik.Att man nu vill införa "ett nytt fördelningssystem av resurser" i Åstorp när andra vill skrota det kan verka aningen konstigt. Haganässkolan som nämns i artikeln borde få resurser utifrån dess faktiska behov och inte som nu efter något poängsystem.

Enligt Sveriges Radio vill nu Skolverket göra om modellen och i stället införa en ny modell som utgår ifrån faktiska provresultat. Det nya sättet att mäta kan bli verklighet redan nästa år.

Om Åstorps kommun vill vara en kommun i tiden, bör man skyndsamt avveckla Salsa och införa ett system där man utgår ifrån skolornas faktiska förhållanden och utifrån dessa fördela resurser.

(Salsa=Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser)